Znaky a symboly

 škola Jiu-Jitsu a Karate Krnov


Shotokan Karate


Jiu-Jitsu / Ju-Jutsu


Ninjucu


Internationaler Fachverband fur asiatische Kampfsportarten


Shotokan Karate-Do


BudoEvropské Budo centrum - Allkampf-Jitsu system Jacob Beck


Karate


Kendo


Allkampf-Jitsu / Zen Sen Jutsu


Worl Karate Federation


Judo


Samurai


Japonské znaky