Allkampf-Jitsu

Allkampf-Jitsu (AKJ) je moderní bojové umění využívající propracované asijské techniky boje. Je to sebeobranný systém, který využívá údery, kopy, úhyby těla, házení a páčení, boj ve stoje a na zemi k odražení jakéhokoliv útoku za účelem ochránění zdraví nebo majetku obránce.

AKJ lze zařadit do rodiny novodobých evropských škol Ju Jutsu, které vznikaly v polovině minulého století. AJK oproti jiným školám Ju Jutsu se ale přizpůsobuje potřebám sebeobrany dnešní doby a to jak v profesní, tak ve veřejné sféře.

AKJ bylo vytvořeno mistrem Jakobem Beckem v roce 1968 a od té doby se neustále rozvíjí.

V současné době obsahuje přes 330 základních obranných technik, tři formy kombinace (kihon) a deset kata. Základní techniky obsahují obranu proti úderům, kopům, hodům a škrcení a proti zbraním (nůž, krátká tyč, dlouhá tyč, pistole). Systém obsahuje také obranu s pomocí zbraní hanbo a tonfa. Od roku 1995 mají žáci možnost vzájemně konfrontovat své nabyté schopnosti na sportovním poli. Byly zavedeny sportovní disciplíny Kata (sestavy úderů a kopů), Randori (předvedení obranných technik s partnerem), Tameši vari (přerážení dřevěných desek) a Embu (minutový ukázkový boj dvou útočníků proti jednomu obránci). Aby byl zachován princip universálnosti musí závodníci v kategorii jednotlivců absolvovat všechny disciplíny (K+R+T) a jsou hodnoceni až ze součtu koeficientů z jednotlivých disciplín. V soutěži družstev se provádí navíc disciplína Embu. V roce 2001 byla přidána další disciplína Fighting, což je sportovní volný boj, ve kterém se používají údery a kopy, hody a porazy a boj na zemi. Boj se provádí s lehkým kontaktem a trvá 2x dvě minuty. Četnost závodů (1x ročně) zabezpečuje, že AKJ zůstane stále bojovým uměním a nestane se sportovním stylem.

Systém AKJ má pevný zkušební řád, který obsahuje 9 žákovských stupňů (kyu) a 10 mistrovských stupňů (Dan). Na každý technický stupeň se provádí slavnostní veřejná zkouška, po jejímž úspěšném absolvování je žák oprávněn nosit barevný pás dle dosaženého technického stupně a obdrží mezinárodně platný certifikát. Barevné označení pásů slouží žákovi pro uvědomění si, jak daleko je na své cestě a pro učitele je to rychlá orientace o úrovni technické vyspělosti žáka. Při zkouškách (Zkoušky) na jednotlivé technické stupně mají žáci (žák) možnost si prověřit svou technickou i psychickou vyspělost. Například zkouška od 6. kyu již obsahuje přerážecí techniku dřevěné desky o rozměrech 30x30x3 cm kopem mai geri. Čím vyšší stupeň, tím širší deska a více úderových ploch.

Řád AKJ popisuje přesné tréninkové principy, které se používají pro jednotlivé výcvikové skupiny: děti, mládež, dospělé, výcvik policejních jednotek, armády a speciálních jednotek. Techniky se v zásadě neliší, pouze zakončení technik je přizpůsobeno fyzickým schopnostem dané výcvikové skupiny a její využitelnosti dle toho, k jakému účelu se používá.

Hody, porazy a podmety Allkampf-Jitsu umožňují odvést sílu a energii útočníka mimo obránce a svým provedením, buď způsobí okamžitou eliminaci útočníka nebo ho dostanou do pozice, ve které ho obránce může účinně vyřadit z dalšího boje.

Krátké údery a šoky. Dojde-li při boji ke zkrácení vzdálenosti, využívá Allkampf-Jitsu krátkých úderů a šoků na citlivá místa, při zachycení oděvu či částí těla se používá dynamického strhávání, páčení až lámání všech dostupných končetin útočníka.

Trénink volných sestav - kata je tradiční asijskou výukou nácviku postojů, úderů, kopů, krytů a sebeobranných situací používanou i v systému Allkampf-Jitsu. Všestranná zátěž vede ke zlepšení obratnosti, pohyblivosti a síly.

Systém nácviku bojových situací. Allkampf-Jitsu má propracovaný systém nácviku bojových situací - randori, který vytváří návyky pro použití té nejvhodnější obrany pro danou situaci. Po dlouhodobějším výcviku si každý vybere obranné techniky a taktiku boje, které nejvíce vyhovují jeho psychickým a fyzickým schopnostem.

Úderová průprava přerážení. Je-li úder nebo kop ve správnou dobu na správném místě, musí mít ještě dostatečnou intenzitu a odolnost úderové plochy, aby byl účinný. K tomu slouží úderová průprava, která je završena testem přerážení dřevěných desek.

Pákové techniky. Při napadení fyzicky silnější osobou používá obránce vhodnou taktiku a využívá pákových technik, které tuto převahu eliminují. Allkampf-Jitsu má vytvořený ideální systém výuky dětí, mládeže a žen.

Znehybňovací techniky. Dojde-li k boji na zemi, jsou pákové a znehybňovací techniky Allkampf-Jitsu tou nejúčinnější zbraní.

Profesní sebeobrana. Odražení nenadálého útoku, znehybňovací a odváděcí techniky Allkampf-Jitsu jsou využívány v policejní praxi. Veřejnost může využít tyto techniky pro bezpečnou kontrolu zneškodněného útočníka.

Obranné techniky Allkampf-Jitsu proti zbraním typu obušek, tyč, nůž a pistole využívají profesionální bezpečnostní agentury, ale i občané při výcviku sebeobrany

Vysoké, střední a nízké kopy. Vysoké, střední i nízké kopy míří na nejcitlivější místa útočníka a v případě více útočníků jsou kopy nejlepší zbraní pro udržení bezpečné vzdálenosti.


Základní kameny AKJ 

Základními kameny celého systému AKJ jsou universálnost, přizpůsobivost, použitelnost, jednoduchost, odolnost a výchova.

Universálnost - tím, že Allkampf-Jitsu čerpá ze všech ostatních bojových umění a využívá jejich základních principů, umožňuje žákům odhodit pomyslné klapky z očí a brát si vše dobré, co jim pomáhá v jejich rozvoji. Z hlediska bojové situace pak používá obránce k odražení útoku všech známých technik úderů, kopů, hodů, škrcení a páčení.

Přizpůsobivost - je v systému chápána jako volba příhodných technik pro situaci, ve které se právě nacházíme, volba intenzity a tvrdosti zakončovacích technik samozřejmě s ohledem na právní/ trestní řád společnosti. Ve druhé řadě je přizpůsobivost chápána ve smyslu přizpůsobení technik, principů a taktiky, tělesným a duševním schopnostem žáka tím, že z nabídky celého obranného systému začne používat přednostně ty techniky, které mu fungují (vyhovují).

Použitelnost - tento prvek znázorňuje vnější stránku bojových umění a jejich původní účel, pro který byly vytvořeny. Znázorňuje zaměření stylu na reálnou sebeobranu, pěstování bojového ducha a praktické využití technik.

Jednoduchost - ve smyslu snadno a rychle. Při zahájení výuky se žák rychle učí nové techniky bez zbytečných zátěží tradičních asijských metod. Nestuduje celá bojová umění, provádí pouze náhledy do různých stylů za účelem využití jejich principů. Toto slouží k překročení počátečních obtíží začátečníka při výuce bojového umění.

Odolnost - vnějším znakem tohoto prvku je odolnost úderových ploch při přerážecích testech. Odolnost je chápána také ve smyslu nepodvolení se útočníkově vůli a v neposlední řadě jako trénink sebepoznání.

Výchova - dlouhodobým a usilovným seznamováním s tímto universálním stylem se cvičenec odpoutá od jednotlivých technik, jejich technického provedení, od vědomé taktiky boje, od vědomého používání nejpříhodnější techniky v daný okamžik a přejde k prožití boje, k plynulé, nepřerušované koncentraci při nabytí prázdnoty a odhození svého ega. Již nezáleží na stylu, ale pouze na principech konání a osobním rozvoji. Smyslem se stává sebezdokonalování. Tyto základní kameny slouží pouze k pochopení toho, čím je systém tvořen. V každé technice je obsaženo něco jiného, ale není třeba nad tím příliš přemýšlet, stačí pouze trénovat a praktikovat a poznání se dostaví samo.


Zen Sen Jutsu 

Zen Sen Jutsu je překlad Allkampf-Jitsu do japonštiny.

ZEN (All) - vše
Tento znak znázorňuje cvičenci všezahrnující prvky a principy ostatních bojových umění a přítomnost základních principů ve všech technikách a jednání, zároveň znázorňuje prázdnotu jako vyjádření stále nového učení a přijímání nových poznatků a udržení si mysli začátečníka. Připomíná životní postoj aktivního konání a přímočarého úsilí, zdůrazňuje praktické ovládnutí reality a odmítání jakékoliv formy útěku od reality.

SEN (kampf) - boj
Tento znak stále připomíná cvičenci vnější stránku bojových umění a jejich původní účel, proč byly vytvořeny. Znázorňuje zaměření stylu na reálnou sebeobranu, pěstování bojového ducha. Připomíná, že naše cvičení je stálý boj se sebou samým.

JUTSU (Jitsu) - umění, technika
Znak znázorňuje příslušnost k Jutsu, Jitsu školám, přiklánějícím se spíše k praktickému využití technik a vlastnímu boji, než k filozofickému pojetí životní cesty.

Převzato: allkampf-jitsu.cz