Hanbo-Jitsu

BO = dlouhá tyč cca. 180 cm,
HANBO = středně dlouhá tyč cca. 80 až 100 cm dlouhá tyč,
JITSU (nebo také JUTSU) - umění. Čili umění boje se  středně dlouhou až dlouhou tyčí.

Sebeobranný styl který využívá převážně středně dlouhou tyč. Kterou lze snadno nahradit například zlomeným smetákem, vycházkovou holí, deštníkem, vytrženou plaňkou z plotu srolovanýma novinami atd.

Původně pro Čínské mnichy v klášterech a Japonské rolníky , v období kdy nesměly nosit a vlastnit žádnou zbraň ani vlastní nůž. (Období 16. století kdy taktéž vznikly další bojová umění a zbraní například : Tonfa původně to byla klika k mlýnku, Nunchaka původně cep na rýži , Kama původně krátká kosa atd.)


Stručná historie boje z tyčí
Použití tyče jako zbraně je možná vůbec nejstarší technikou použití zbraně. Existují názory že použití dřevěné tyče představují přechod od boje beze zbraní k ozbrojenému boji. Tyče jsou ve všech oblastech snadno dostupné a jejich délku si každý snadno sám upraví. Tyč samotná se pak snadno dá nahradit věcmi běžného použití jako např. : vycházková hůl, deštník... V případě nouze se pak tyč dá snadno zhotovit přelomením smetáku, vytržení plaňky z plotu nebo dokonce se dají v omezeném rozsahu použít i srolované noviny.

Tyče různých délek mají své názvy, podle nichž se označují disciplíny, zabývající se technikou jejich užití. Dlouhá tyč - Bo o délce cca. 180 cm a průměru 3 cm je hlavní zbraní bojového umění Bodžucu (Bodó), zatímco Džó - kratší tyč, s délkou zhruba 150 cm je hlavní zbraní bojového umění Džódžucu (Džódó). Hanbo-Jitsu je bojové umění které využívá k boji cca. 80 až 100 cm dlouhé hole. Všechny tři směry jsou původně určeny k likvidaci protivníka. Můžeme se také setkat s názvem Kombó - umění bránit se za pomoci holí (Bo, Hanbo), jenž bylo převzato s tradic buddhistických mnichů . V historických pramenech se uvádí, že svou " nevinnou" vycházkovou hůl dokázali v případě nutnosti přeměnit v účinnou zbraň. Nesmíme se zapomenout zmínit o tzv., Tesenu. Tesen je velmi zajímavou a důmyslnou zbraní, je to tyč o délce cca. 30 a průměru 1 cm. I když původně se výraz tesen používal pro skládací vějíř.

Moderní pojetí bojového umění Hanbo-Jitsu využívá k obraně převážně tyče o délce od 40 do 100 cm. Tento systém vychází z nám již známých stylu boje se zbraní, byl však do jisté míry zjednodušen a upraven tak, aby vyhovoval podmínkám dnešní doby. Využívá techniky z Bo - základní údery a podmety, Hanbo - pákové a škrtící techniky , a Tesenu - tlaků na citlivá místa (body atemi).


Délky tyčí a dřevěných mečů

BO délka : 180 - 260 cm, průměr : 2,5 - 3,5 cm

JO délka : 130 cm, průměr : 2,5 cm

HANBO délka : 90 - 100 cm, průměr : 2,5 cm

TESEN délka : 30 - 35 cm, průměr : 3 cm

BOKEN dřevěný meč - délka 102 cm

SHOTO BOKEN krátký dřevěný meč - 54 cm