Obi a jeho význam v bujutsu

OBI - systém udělování a nošení pásů byl v bujutsu zaveden v Japonsku koncem 19. století. Autorem tohoto systému je profesor Jigoro Kano /10. DAN judo, Yudansha/, který jej poprvé zavedl v judo. Jeho zavedením sledoval možnost rozlišení dosažené úrovně vzdělání u svých studentů. Současně hledal i motivační prvek do rozvoje každého judisty na jeho " Cestě " za poznáním. Tuto myšlenku postupně převzali i mistři z jiných bujutsu ( karate...aj.). Výsledkem bylo, že na základě pravidelných zkoušek byly mistrem dané školy či stylu postupně udělovány žákům a studentům udělovány pásy / OBI / různých barev, které symbolizovaly odlišnou pokročilost každého z nich.

OBI označuje technické vědomosti jeho nositele v daném bujutsu a současně poukazuje na jeho duševní a charakterové vlastnosti. Kruhový tvar obi je symbolem neustále se vracející dlouhé cesty, kterou začátečník přejde, aby dosáhl mistrovství duševní harmonie a pohody. Obi je znakem vnitřní úrovně na cestě za poznáním bojového umění, tedy míry šikovnosti, moudrosti, charakteru, ale i morální čistoty.

OBI a jednotlivé stupně dovedností se rozlišují na žákovské a mistrovské:

Žákovské stupně jsou označovány KYU a jsou vnímány jako schody po cestě za poznáním daného umění. Každá z daných barev jednotlivých KYU má svůj vnitřní význam, který dokládá i určitou obsahovou náplň pásů a měla by i vypovídat o jeho nositeli. Číselně jsou řazeny vždy od nejvyššího čísla = nejnižší dovednost až po číslo 1, tedy 1.kyu, označující nejvyšší žákovský stupeň. Počet kyu, množství barev a jejich postupnost bývá v jednotlivých bujutsu různorodé a odlišné.

Shiro-obi (bílý pás). Slouží na ovázání Do-gi (kimona). Bílá barva je barva začátečníků - duše a vědomí jsou netknuté. Bílá barva označuje nevinnost, tedy toho jehož duše a vědomí je prázdné a který nezná žádné aspekty učení bujutsu.

Daidairo-obi (oranžový pás). Oranžová je barva vycházejícího slunce, barva pochopení a šikovnosti. Oranžové OBI potom označuje cvičence, kterého zastihl záblesk slunce a on svoji pozornost obrací k učení bujutsu.

Kiro-obi (žlutý pás). Žlutá je barva zářícího slunce, barva pochopení a šikovnosti cvičence se obrací k novým horizontům výcviku. Žlutá je barva slunce, světla a plodnosti, proto je to barva těch cvičenců, pro které začne slunce zářit, kteří ve svojí duši mají pochopení. Šikovnost je zde ve znamení východu slunce, úsvitu a svítání do nového dne.

Aori-obi (modrý pás). Modrá je barva dálek, nebe a oceánu. Jeho nositelem jsou cvičenci, jejichž snažení sahá až k horizontům poznání, ale nemá ještě tajemství hlubin. Toto OBI si zaslouží ten, u koho snažení a touha už sahají k horizontům poznání, u koho duše se blíží k hlubinám moře, ale nebylo dosud nalezeno tajemství hlubin.

Murasaki-obi (fialový pás). Fialová je barva pronikání do tajemství hlubin. Je to barva hloubky oceánu. Toto OBI si zaslouží ten, kdo je již schopen pronikat do hloubky tajemství poznání.

Midori-obi (zelený pás). Zelená je barva přírody, je tedy barvou toho, kdo je schopen zpracovat světlo, je schopen hledat nové myšlenky. Označuje člověka, který na své cestě je již schopen nalézat mezi dosaženými znalostmi a vědomostmi to nové aktuální, které předtím nerozpoznal.

Chairo-obi (hnědý pás). Hnědá barva symbolizuje trvanlivost, spolehlivost, pevnost, neoblomnost. Hnědá je barva země, je to symbol trvanlivosti a spolehlivosti. Označuje člověka, kterého technika je už dostačující, jeho vědomí je plodné a jeho duše je pevná a neoblomná.

Mistrovské stupně jsou označovány DAN. Všeobecně jsou pak vnímány jako stupně po cestě za poznáním daného umění. Počet těchto stupňů je ucelený a to celkem na 10. Číselně jsou řazeny vždy od nejnižšího čísla tedy 1.DAN = první mistrovský stupeň až po 10.DAN, označující nejvyšší možný dosažený mistrovský stupeň.

Obecně označuje mistrovský stupeň pás černé barvy a je nošen pro všechny úrovně DAN.

KURO OBI ( Černý pás). Černá je barva všech barev (neodráží fyzikální zákony), je znakem vesmíru. Vesmír nemá hranice, stejně tak jako nemá hranice mistrovství v jutsu. Černý pás označuje člověka, který získal takové charakterové vlastnosti a takovou úroveň dovedností v jutsu, že je vybaven pro pochopení "Cesty". Černá barva není barvou vítězství, ale noci. Tato barva zároveň ukazuje, že den, který začínal oranžovou /žlutou / barvou slunce, a končil černou barvou noci je na konci a začíná nový den.

Cesta studia bujutsu dosažením černého pásu nekončí, ale teprve začíná.

Obecně platí, že nositelem 1. Danu by měl být dospělý člověk, tedy ve věku minimálně 18 let, pro 2. Dan je nutný věk 25 let...atd. V bojových sportech toto není striktně dodržováno a černý pás je někdy udělován za sportovní výsledky i dětem, bohužel to vede v degradaci smyslu této barvy....

KOHAKU OBI (Červenobílý pás). V roce 1930 zavedl Jigoro Kano nový pás červeno-bílý / KOHAKU OBI/ , kterým chtěl odlišit vyšší mistrovské stupně, tedy ty, kteří dosáhli vyššího mistrovství. Smyslem bylo určit ty, kteří se dostali doslova na vysoký stupeň / úroveň / dosaženého černého pásu (mezinárodně je pro to užíván termín high ranking black belts). Kano například ocenil těmito pásy řadu příslušníků tokijské policie, kteří cvičili judo v rámci své práce a dosažené mistrovství mnohdy úspěšně aplikovali v každodenním boji se zločinem....

Střídání bílých a červených pruhů na tomto pásu má svůj hluboký vnitřní význam:

  • Bílá barva znamená morální a duševní čistotu
  • Červená barva znamená touhu cvičit /trénovat/ a schopnost / vůli / přinášet na cestě za poznáním oběti.
  • Střídání bílé a červené barvy značí nutnost vyváženosti obou těchto vlastností a předpokladů.

AKA OBI (Červený pás). V r. 1943 zavedl Jigoro Kano červený pás pro 9.-10. DAN. Udělení tohoto OBI je něčím naprosto výjimečným, v Japonsku toto OBI uděluje pouze císař a pouze Japoncům, zbytek světa se s tímto vyrovnává tím, že 9.-10. Dan je udělován komisionálně ve složení těch nejvyšších mistrů z více stylů a většinou prakticky za celoživotní přínos daného člověka pro dané bujutsu. Stupeň 10.Dan je mnohdy udělen až po smrti jako pocta danému mistrovi za to, co pro bujutsu vykonal...nebo je udělován v případě, že dotyčný založí nový styl ( titul Soke ).

V karate je červenobílý pás zaveden pro 6.-7. DAN / mezinárodně je pro to užíván termín Shihan belt/, od 8. Danu a výš je nošen červený pás. V judo a ju jutsu je červenobílý pás nošen pro 6.-8. DAN, pro 9.-10. DAN je uplatněn červený pás.

Nutno ovšem podotknout, že černý pás zůstává standardní barva pro všechny mistrovské stupně a úrovně Dan, tedy od stupně 1. Dan až po 10. Dan. Barevné červenobílé a červené kombinace pouze určují a ukazují na vyšší dosažené mistrovství. Proto i nositelé tohoto vyššího mistrovství nosí při různých příležitostech černé obi.

Standardně se zkouška na 1. DAN až 5. DAN realizuje prostřednictvím vykonané fyzické zkoušky, jejichž součástí je i teoretická část. Je samozřejmostí, že náročnost a rozsah požadovaných vědomostí a toho co musí adept předvést a prokázat, roste s každou vyšší mistrovskou zkouškou. Na 6. DAN a výše není většinou již vyžadována zkouška, tedy moment kdy jedinec má předvést povinnou techniku karate a je za to hodnocen. Má se za to, že toto by měl již znát...takže tyto stupně jsou již pouze udělovány. Udělují je vždy vyšší uznávané autority daného stylu, pokud jej udělí naráz mistři z více stylů má tento stupeň vyšší vážnost a prestiž. Například pro udělení mistrovského stupně 6. DAN v karate všeobecně platí, že jeho držitel musí být minimálně 25 let nositelem černého pásu, musí aktivně cvičit minimálně 30 let, musí mít věk 45 let a více, a hlavně... "musí to být výjimečná osobnost, která i při subjektivním posouzení musí prokázat, že za dobu od získání černého pásu byla schopna obohatit karate a její dosavadní působení a znalosti jsou pro karate neustále přínosem"...

Shihan Petr Dolejš

DAN Karate Jutsu, Kyoshi

Autor: Petr Dolejš Datum: 23.06.2014