Legenda názvu školy

Škola 
mohl být zvolen název oddíl či klub. Při použití pojmenování tohoto typu se ale může jednat také o oddíl skautů, nebo klub knihovníků. Ne že bych proti některé z uvedených aktivit něco namítal. Název škola však lépe vyjadřuje fakt, že bych rád v pojmenování toho, co děláme, spatřoval něco víc, něco jako poslání. Poslání vyučovat bojová umění.


Naším hlavním stylem je Jiu-Jitsu a naším hlavním záměrem je výuka sebeobrany, ale vyučujeme a cvičíme zde i další bojové styly jako je Karate, Allkampf-Jitsu a Hanbo-Jitsu, přestože nejsou všechny tyto styly v názvu školy uvedeny. Okrajově se v naší škole také seznámíte s technikami z dalších stylů, např. Taekwon-Do, Aikido, Box, Kic Box, Iaido, Judo, Brazilské Jiu-Jitsu atd. Všechny styly nemohou být obsaženy v názvu školy, stejně jako nejsou v názvech klasických škol vyjmenovávány všechny výukové obory a předměty.


Jiu-Jitsu a Karate 
zmínění právě těchto stylů v názvu naší školy je záměrné a to včetně pořadí. Naše škola je především sebeobranná, čemuž slouží převážně styl Jiu-Jitsu. Karate je dnes vyučováno převážně ve formě sportovní. Nicméně to neubírá na atraktivnosti tohoto stylu a vnese to do naší výuky jisté výhody, které Budoka (cvičenec bojových umění) získá převážně z bojových disciplín kumite a kata. Jedná se o postřeh, orientaci v prostoru, udržování správných vzdáleností v boji, i boj samotný. V karate jde o pravidly řízený, tedy relativně bezpečný boj. Přesto je to cílený boj (i když jen "o medaili"), který mnohonásobně převyšuje jakoukoliv modelovou sebeobrannou situaci.


Karate perfektně doplňuje styl Jiu-Jitsu ve škále zbraní v boji na středně dlouhou a dlouhou vzdálenost, neboť Jiu-Jitsu je styl využitelný převážně v boji na bezprostředně blízkou a středně dlouhou vzdálenost. A Jiu-Jitsu zase ideálně doplní sebeobranný systém Karate hlavně o již zmíněný boj na blízkou vzdálenost, včetně boje na zemi, a také o obrany proti běžným typům zbraní jako je tyč, nůž, proti škrcení provazem nebo ohrožení pistolí.


Navíc, když složíme překlady názvů obou stylů (Jiu-Jitsu = jemné umění a Karate-Do = cesta prázdné ruky) do volného překladu, opět nám vznikne krásný a pro "zasvěcené" mnoho říkající název = cesta jemného umění prázdné ruky.


Krnov 
je samozřejmě název krásného a historicky velice zajímavého rodného města naší školy a také sídla naší školy, neboli našeho Dojo.