Legenda názvu školy

Škola 
mohl být zvolen název oddíl či klub. Při použití pojmenování tohoto typu se ale může jednat také o oddíl skautů, nebo klub knihovníků. Ne že bych proti některé z uvedených aktivit něco namítal. Název škola však lépe vyjadřuje fakt, že bych rád v pojmenování toho, co děláme, spatřoval něco víc, něco jako poslání. Poslání vyučovat bojová umění.


Naším hlavním stylem je Jiu-Jitsu a naším hlavním záměrem je výuka sebeobrany, ale vyučujeme a cvičíme zde i další bojové styly jako je Karate, Allkampf-Jitsu a Hanbo-Jitsu, přestože nejsou všechny tyto styly v názvu školy uvedeny. Okrajově se v naší škole také seznámíte s technikami z dalších stylů, např. Taekwon-Do, Aikido, Box, Kic Box, Iaido, Judo, Brazilské Jiu-Jitsu atd. Všechny styly nemohou být obsaženy v názvu školy, stejně jako nejsou v názvech klasických škol vyjmenovávány všechny výukové obory a předměty.


Jiu-Jitsu a Karate 
zmínění právě těchto stylů v názvu naší školy je záměrné a to včetně pořadí. Naše škola je především sebeobranná, čemuž slouží převážně styl Jiu-Jitsu. Karate je dnes vyučováno převážně ve formě sportovní. Nicméně to neubírá na atraktivnosti tohoto stylu a vnese to do naší výuky jisté výhody, které Budoka (cvičenec bojových umění) získá převážně z bojových disciplín kumite a kata. Jedná se o postřeh, orientaci v prostoru, udržování správných vzdáleností v boji, i boj samotný. V karate jde o pravidly řízený, tedy relativně bezpečný boj. Přesto je to cílený boj (i když jen "o medaili"), který mnohonásobně převyšuje jakoukoliv modelovou sebeobrannou situaci.


Karate perfektně doplňuje styl Jiu-Jitsu ve škále zbraní v boji na středně dlouhou a dlouhou vzdálenost, neboť Jiu-Jitsu je styl využitelný převážně v boji na bezprostředně blízkou a středně dlouhou vzdálenost. A Jiu-Jitsu zase ideálně doplní sebeobranný systém Karate hlavně o již zmíněný boj na blízkou vzdálenost, včetně boje na zemi, a také o obrany proti běžným typům zbraní jako je tyč, nůž, proti škrcení provazem nebo ohrožení pistolí.


Navíc, když složíme překlady názvů obou stylů (Jiu-Jitsu = jemné umění a Karate-Do = cesta prázdné ruky) do volného překladu, opět nám vznikne krásný a pro "zasvěcené" mnoho říkající název = cesta jemného umění prázdné ruky.


Krnov je samozřejmě název krásného a historicky velice zajímavého rodného města naší školy a také sídla naší školy, neboli našeho Dojo.

Legenda znaku školy

Vnější a vnitřní kruh

Samotný kruh znamená, že nic nemá začátek ani konec v našem případě to znamená, že člověk se tzv. pere od svého narození, v bojových oddílech se pak boj pouze zdokonaluje. Vnější kruh dále znamená např. vstup do školy, začátek výcviku. Vnitřní kruh pak znamená, že i po letech trénování a dosažení vysněné mety např. černého pásu, stále nic nekončí, naopak získáním mistrovského stupně vstupuje budoka do dalšího úrovně učení. Zkrátka v bojovém umění je vždy se co učit a vždy se najde někdo kdo nás má co naučit.


Bílý vnější kruh s názvem školy

Bílá barva v tomto případě znamená čistotu a počátek. V našem případě začátek = vstup do naší Školy Jiu-Jitsu a Karate Krnov.


Jing-Jang

Znak jing-jang je znám snad všem. Jeho výklad by snad osobně zabral celou stránku. Tento symbol se dá zjednodušeně vysvětlit jako symbol protikladu např., že v každé tmě je trochu světla a každém světle je trochu stínu, nebo také, že v každém zle je trochu dobra, v každém dobru je trochu zla, sobeckosti. To lze vysvětlit také tak, že to co je dobré pro nás nemusí být pro ostatní, nebo také tak, že né vždy se dá volit pouze dobro, občas se musí volit pouze menší zlo.


Barvy Jing-Jang 

Základní barva protikladu a tím pádem nejpoužívanější barvy symbolů jing-jangu je černá a bílá. Navíc byla v historii původně bílá barva barvou smuteční. A protože my nejsme ani v životě ani na tréninkách tzv. černobílý ani není na tréninkách smutno a jelikož již i my máme svou historii a uznáváme historii a tradice, rozhodli jsme se, že místo barvy bílé-smuteční použít barvu krve-červenou. Červená také proto, že je to barva krve - životodárné tekutiny. To pak také znamená, že Budo již máme v krvi. Chci tím říct, že pro nás není bojové umění jen zábavou či sportem, ale hlavně cestou života. Barva černá je pro většinu lidí barva dosažení mistrovství, podle černého pásu, který nosí většina mistrů a do jisté míry také barva tajemna, což je to co se snažíme naším žákům předat "tajemství bojových umění".


Postava a znaky 

Zvolili jsme znaky Jiu-Jitsu a Karate-Do, logicky proto, že jsou to naše dva hlavní styly-směry budo, ze stejného důvodu jsou i oba styly zařazeny do názvu školy, což je další důvod použití těchto znaku v symbolu školy. Postava bojovníka v kopu je přidan do znaku z důvodu univerzálnosti této postavičky. Sice se postavička v kopu přiřezuje převážně pro Karate-Do, Taekwon-Do nebo Kic-box, ale kop samotný se používá k sebeobraně naprosto běžně, stejně jako se kopy (alespoň jejich základní techniky) používají ve většině bojových umění. Postavičku jsme navíc zvolili z důvodu symbolizace boje, hlavně pro začínající Budoky, znaky pak pro "za dosti učinění" zkušenějším Budokům.


Since 1997

po mnoha letech bylo do znaku vloženo rok založení školy (since) 1997 aby každý student věděl, že patří do školy která má víc jak čtvrt století dlouhou tradici a trvání. Dodatečně bylo do znaku vloženo i jméno zakladatele školy Petra Hermanna, především z důvodu ochrany znaku před zneužitím jinými organizacemi.