Obi-barva pásků v Budo

Obi- je pásek cvičenců v bojových umění, patří do výstroje a je součástí ke kimonu. Je vyrobený z textilu a jeho rozměry se pohybují do šířky 4-6 cm po délku od 220-300 cm. Někdy může být vyroben i z čistého hedvábí. Jeho hlavní funkcí je držení kabátce "GI" jedná se např. JUDO-GI, KARATE-GI, atd. Je těsně obepnutý okolo těla cvičence. Vlastník opasku si ho obtočí zpravidla 2x okolo trupu a koce zaváže na speciální uzel trojúhelníkového tvaru, který je uvázaný tak, aby držel co nejvíce u sebe.

Pro ty, kteří cvičí různé školy a druhy bojových umění a každopádně se zdokonalují, má používání OBI zvláštní význam a není to jenom obyčejný opasek na upevnění vrchního dílce od sportovního kimona. OBI i GI mají svůj symbolický význam. Jako první věc, která člověka hned napadne je barva OBI, tedy barevný odstín jednotlivých pásků. Původně OBI mělo jen tři barvy a to bílou, hnědou a v poslední řadě černou. Ten kdo se dal na cestu BUDO, obdržel bílý odstín OBI po několikaročním přísném a tvrdém cvičení dostal hnědý odstín opasku. Kdo dále pokračoval v cestě, ten dostal možnost dosáhnout na černém OBI. A tak významem černého pásku bylo, že jeho majitel musel po dlouhé roky velmi tvrdě cvičit, aby dosáhl toužené černé barvy. BUDO-KA (člověk, který se vydal na cestu učení bojových umění), který zasvětil celý život bojovému umění se začala barva OBI postupně ztmavovat, ale časem se začala stářím znova barva zesvětlovat a začalo být vidět červené zabarvení, které dokazovalo, že tyto barevné stopy jsou od krve a velice náročného tréninku. A tak červeno-bílá barva OBI byla novou barvou v odstínech, které jsou příznačné pro praxi v některých školách KARATE-DO. Současné barevné označení OBI odráží nové představy.

Podle mistra v KARATE-DO, pana HIZATAKE, který ve své vědecké práci popisuje, že dnešní význam a označení je převzato z praxe budhistických mnichů. V některých sektách budhismu mnichové nosili různobarevné opasky, které označovaly různé schopnosti v duchovní osvícenosti. Duchovní význam OBI má velmi důležitou funkci, to značí, že barvy neznamenají stupeň šikovnosti, obratnosti, ale hlavně duchovní, emoční (citové) vývoj rozumových vlastností. Klasifikaci člověka nemáme v prvním okamžiku dělat na základě technické obratnosti a šikovnosti. Jsou mezi námi takoví lidé, kteří mají perfektní technické vybavení, ale to je všechno. Na různé technické stupně nejsou potřeba výlučně jen technické vědomosti, ale jsou potřebné charakterové vlastnosti, které musí převládat na cestě v BUDO. Podívejme se jakou charakteristiku mají některé barevné odstíny v JU-DO a některých školách KARATE-DO.Škála barev je od bílé, žluté, oranžové, zelené, modré, hnědé až po černou barvu.


Bílé OBI - SHIRO OBI

Bílá barva označuje nevinnost, označuje takového cvičence na cestě BUDO, kterého duše a vědomí je netknuté, a prázdné a nezná žádné aspekty učení BUDO. Ukazuje cvičence, který neví nic z bojových technik. To vše je barva začátečníků na cestě za učením a poznáním.

Žluté OBI - KIIRO
Žlutá je barva slunce, světla a plodnosti. Takže žlutá je barva těchto cvičenců, pro kterých začne slunce zářit, kteří ve své duši mají pochopení a šikovnost je východ slunce, úsvit, svítání do nového dne.

Oranžové OBI - DAIDAIIRO OBI
Oranžová barva je také barva zářícího slunce. Lépe řečeno barva zapadajícího slunce. Oranžové OBI potom označuje cvičence, který záblesk slunce už dozřel a u kterého šikovnost, pochopení se obrací k novému horizontu učení.

Zelené OBI - MIDORI OBI
Je to barva rostlin, trávy, lesa ... Zelená barva patří tomu, kdo je schopný zpracovat světlo. Jeho duch už je schopný zřením tvořit nové myšlenky a koho znalost hledá nové, nové řešení.

Modré OBI - AORI OBI
Je to barva dálek, nebe a oceánu. Modré OBI si zaslouží ten, koho snažení a touha už sahají k horizontům poznání, koho duše se blíží k hlubinám moře, ale nebylo dosud nalezeno tajemství hlubin.

Hnědé OBI - CHAORI OBI
Hnědá je barva země, je to symbol trvanlivosti a spolehlivosti. Označuje člověka, kterého technika je už dostačující, jeho vědomí je plodné a jeho duše je pevná neoblomná.

Černé OBI - KURO OBI
Černá je barva je barvou všech barev (neodráží fyzikální zákony). Označuje člověka, který získal takové charakterové vlastnosti a dovedností úroveň, kterému je potřebné přejít několik metrů cesty DO. Černá barva není barvou vítězství, ale noci a která ukazuje, že den, který začínal žlutou barvou slunce, a končil černou barvou noci je na konci a začíná nový den. Cesta BUDO-KA se neskončil, ale teprve začíná.

I vyšší stupně DAN, t.j. RENSHY a KYOSHY stupně mají své barevné rozlišení. V některých školách KARATE - DO, už od druhého mistrovského stupně NI DAN může být OBI červené barvy a dále od stupně SHO DAN až do GO DAN je barva černá, tzv. KURO OBI. Od stupně ROKU DAN až po HACHI DAN je barva červeno - bílá, tzv. SHIBA OBI.

A AKA OBI - červená barva je titul nositelů devátých a desátých mistrovských stupňů. Tento systém je už mezinárodní a užívá se např. i u vyznavačů JU - DO.

Tyto barvy vycházejí také z japonských tradic a mají svůj smysl v tom, že červená (AKI) a bílá (SHIRO) barva, symbolizuje tyto vlastnosti: duševní čistotu, obětavost, oddanost a boj s egojizmem. A to platí u mistrů bojových umění začínající od stupně ROKU DAN.

Kdo v snaze za učením dosáhne ROKU, SCHICHIA a HACHI DAN (6,7 a 8 DAN) dospěl cestou DO k poslední bráně.

A proto barva OBI velkých mistrů KU a JU DAN je barva červená. Majitelé těchto OBI jsou symbolem toho, že celý svůj život zasvětili obětavé práci na cestě BUDO a dosáhly skoro dokonalosti a duševní harmonie a přiblížili se na dosah konečného životního cíle. Ale symbolem nejsou jenom barvy OBI. Vysvětlení dá již zapomenutá pravda, která vše vysvětluje. OBI svazuje tělo nositele do kruhu. V budhismu to znamená, že kruh symbolizuje celek, vesmír a úplnost. Sprábně zavázané OBI, svazuje HARA - oblast břicha, kde se soustředí energie cvičence na cestě BUDO.

Přesněji popsat, kde se HARA nachází je asi 5cm pod pupkem a podle hinduistických poznatků je to centrum osobnosti člověka. Symbolicky je to centrum KOSMU a je pramenem KI, tzv. životní energie a síly člověka. Uzel OBI se dotýká HARA cvičence a stále upozorňuje na náš zdroj síly a přenáší jí na technickou schopnost a vědomosti a dále do našeho bojového ducha. Důležitost HARA se dá rozpoznat při cvičení dýchacích technik ve vztahu s žebry a spodní částí těla, které jsou příznačné v cvičení technik při JU - DO, KARATE - DO, AIKI - DO....


Co je to tedy OBI?
Nakonec to znamená, že má funkci svazovat GI, aby bylo zavřené na těle BUDO - KA.

A zároveň vyznačuje technické vědomosti majitele. Nejdůležitější je, že poukazuje na duševní a charakterové vlastnosti. Dále upozorňuje nositele OBI na centrum vnitřní síly t. j. HARA, přes které proudí energie KI, která je neoddělitelnou součástí všech bojových umění BUDO.

Kruhový tvar pásu má také symbol stále se vracející se dlouhé cesty, kterou nevinný začátečník přejde, aby dosáhl duševní harmonie a pohody. OBI a GI jsou symbolem a znakem vnitřní úrovně BUDO KA cvičence na cestě za poznáním bojových umění. Také určují úroveň šikovnosti, moudrosti, charakteru, ale i čistoty.

Autor - CSABA F: KENDE